Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2538
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXII)

.

 technologia /technology (2)

 

"Technologia - chwyt na urządzanie świata w ten sposób, 
byśmy go nie czuli."
"Technology... the knack of so arranging the world
that we don't have to experience it."

Max Frisch


"Postęp technologiczny dał nam zaledwie 
efektywny sposób na cofanie się."
"Technological progress has merely provided us with
more efficient means for going backwards."

Aldous Huxley


 "Zbudowaliśmy cywilizację tak, że najważniejsze jej 
elementy uzależnione są głęboko od nauki i technologii. 
Także urządiliśmy  to tak, 
że prawie nikt nie rozumie nauki i technologii.  
Jest to recepta na katastrofę."
"We've arranged a civilization in which most crucial elements
profoundly depend on science and technology.
We have also arranged things so that almost no one
understands science and technology.
This is a prescription for disaster."

Carl Sagan


"Technologia ... to dziwna rzecz. 
Jedną ręką obdarza cię podarkami, 
drugą ręką wsadza ci nóż w plecy."
 "Technology... is a queer thing.
It brings you great gifts with one hand,
and it stabs you in the back with the other."

 C. P. Snow


"Ludzie stali się narzędziami swoich narzędzi."
 "Men have become the tools of their tools."

Henry David Thoreau 


[QZM04::155];[QEP66::232]
w sieci: 19.1.2011; Nr 2638

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter