Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2635

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

           

      

Jedno zdumienie dziennie... 

.
 

Premier Australii Julia Gillard o imigracji.

Wobec natłoku alarmujących informacji o nieodwracalnym już muzułmańskim zalewie Unii Europejskiej, warto może zaobserwować, jak problem ten starają się rozwiązać inne kraje. 
Oto Australia (cytat z prasy):


Muzułmanom, którzy chcą żyć wedle muzułmańskiego prawa Sharia premier Gillard powiedziała, że mają opuścić Australię, jako że rząd namierza radykałów by ustrzec się przed atakami terorystycznymi...
Dodatkowo Gillard zezłościła niektórych australijskich muzułmanów mówiąc, iż popiera agencje szpiegowskie śledzące krajowe meczety.

Imigranci, nie Australijczycy, muszą się dostosować.. Akceptuj lub rezygnuj. Mam dosyć tego, jak ten naród przejmuje się tym, że obrażamy pewne osoby czy ich kulturę. ...

Nasza kultura rozwijała się przez ponad dwieście lat zmagań, prób i zwycięstw milionów mężczyzn i kobiet szukających wolności. 

My mówimy przede wszystkim po angielsku, nie hiszpańsku, libańsku (!), arabsku, chińsku, japońsku, rosyjsku, czy jakimkolwiek innym językiem. Dlatego, jeśli chcesz być częścią naszej społeczności, naucz się języka!

Większość Australijczyków (choć nie ja) wierzy w Boga. To nie jakiś chrześcijański, prawicowy, polityczny slogan, ale fakt, ponieważ chrześcijańscy mężczyźni i kobiety, w oparciu o chrześcijańskie zasady, stworzyły ten naród, i to jest w pełni udokumentowane. I jest oczywiście rzeczą słuszną prezentować na ścianach naszych szkół. Jeśli Bóg cię obraża, sugeruję, wybierz inną część świata na swój dom, ponieważ Bóg jest częścią naszej kultury.

My zaakceptujemy twoje wierzenia, nie będziemy pytać o zasadność. Wszystko czego chcemy, to akceptacji naszych wierzeń, i życia w w harmonii i pokoju z nami. 

To jest nasz kraj, nasza ziemia i nasz styl życia i dajemy wam każdą możliwość dzielenia go z nami. Ale kiedy zaczniecie narzekać, jęczeć, biadolić na temat naszej flagi, naszej przysięgi, naszych wierzeń chrześcijańskich, albo naszego trybu życia, zdecydowanie zalecam wam, skorzystajcie z innej australijskiej wolności, 'prawa do opuszczenia naszego kraju'. Jeśli nie jesteś tu szczęśliwy, to idź. Nie zmuszaliśmy cię do przyjścia do nas. To ty chciałeś tu być. Więc zaakceptuj kraj któryś zaakceptował.  


Australian Prime  Minister Julia Gillard -  on Immigration.

Muslims  who want to live under Islamic Sharia law  were told on Wednesday to get out of Australia , as the  government targeted radicals in a bid to head off  potential terror attacks..  

Separately, Gillard angered  some Australian Muslims on Wednesday by saying she  supported spy agencies monitoring the nation's mosques.  Quote:  

 'IMMIGRANTS,  NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT.. Take It Or Leave It. I  am tired of this nation worrying about whether we are  offending some individual or their culture. ... 

'This culture has been developed over two  centuries of struggles, trials and victories by millions  of men and women who have sought freedom'  

'We speak mainly ENGLISH, not Spanish,  Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any  other language. Therefore, if you wish to become part of  our society . Learn the language!'

'Most  Australians (but not me) believe in God. This is not some Christian,  right wing, political push, but a fact, because  Christian men and women, on Christian principles,  founded this nation, and this is clearly documented It  is certainly appropriate to display it on the walls of  our schools. If God offends you, then I suggest you  consider another part of the world as your new home,  because God is part of our culture.'

'We  will accept your beliefs, and will not question why All  we ask is that you accept ours, and live in harmony and  peaceful enjoyment with us.'

'This is OUR  COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow  you every opportunity to enjoy all this. But once you  are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our  Way of Life, I highly encourage you take  advantage of one other great Australian freedom, 'THE  RIGHT TO LEAVE'.'  'If you  aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to  come here. You asked to be here. So accept the country  YOU accepted.'

tekst podrzucił Klimek
[QZM04::152];[QEP91::084]
w sieci: 17.1.2011; Nr 2635

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter