Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XII; No 2627

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Rozwój języka angielskiego.

Od jakiegoś czasu intelektualiści biadolą nad ubożeniem języka angielskiego wśród młodzieży i w Ameryce w ogólności. Okazało się także, że omawiany program 'Ngrm Viewer' nadaje się do badania żywotności języka. Jeżeli przyjąć, że o żywotności języka świadczy liczba używanych słów i powiększanie się słownika, można ten problem badać odpowiednio wysublimowanym programem. Ustawiono parametry programu tak, by wyłapać pojawianie się określonych słów przynajmniej raz na miliard słów drukowanych.
Okazało się, że w przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat słownictwo angielskie powiększyło się aż o ponad 70 procent. Około 8.500 słów nowych słów dochodzi rocznie. Oceniono, że w roku 1900 zasób słów angielskich liczył 544.000 osobnych wyrażeń, a w roku 2000 miał ich aż 1.022.000!
Używalność w druku może nie wiele mieć wspólnego z rzeczywistym społecznym życiu i zrozumieniem tych słów przez tzw. przeciętnego człowieka.
Ale na to programu tymczasem nie ma.

[QZE07::183];[QEP90::211]b,c,d
w sieci 12.1.2011; Nr 2627

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter