Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2625
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCX)

.

starość /old age

 

 "Starość jest jak wszystko inne.
Żeby osiągnąć w niej sukces, trzeba zacząć za młodu."
"Old Age is like everything else.
To make a success of it, you've got to start young." 

  Fred Astaire


  "Starość nie jest taka zła, jeśli wziąć pod uwagę alternatywę,"
"Old age isn't so bad when you consider the alternative."

  Maurice Chevalier


"Nie wiem jak odczuwasz starość,
ale w moim przypadku, nie zauważyłem by nadchodziła.
Uderzała mnie od tyłu."
"I don't know how you feel about old age,
but in my case I didn't see it coming.
It hit me in the rear." 

  Phyllis Diller


  "Błąd jest do zaakceptowania, jak długo jesteśmy młodzi;
jednak nie należy go wlec do starości."
"Error is acceptable as long as we are young;
but we must not drag it with us into old age."

  Johann Wolfgang von Goethe


"Starość jest jak lot w czasie sztormu.
Jak jesteś na pokładzie, nic już nie możesz zrobić."
"Old age is like a plane flying through a storm.
Once you're aboard, there's nothing you can do."

  Golda Meir


"Przypuszczam, że starość zaczyna się
gdy zaczynamy patrzeć w przeszłość niż w przyszłość."
 "I suppose real old age begins
when one looks backward rather than forward."

  May Sarton


  "Starość to najbardziej niespodziewana rzecz
jaka zdarza się człowiekowi."
"Old age is one of the most unexpected
of all things that happen to a man."

  Leon Trotsky


"Nie możemy osiągnąć starości ścieżką kogoś innego."
"We can't reach old age by another man's road." 

  Mark Twain


[QZM04::146];[QEP72::101]
w sieci 31.12.2010; Nr 2625

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter