Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2623
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

Pomysłowość ptaków w budowaniu gniazd.  

Każde gniazdko jest dobre, byleby było w nim przytulnie i bezpiecznie. A materiał może być różny, choć sama konstrukcja gniazda podyktowana jest głęboko zakorzenionymi obyczajami utrwalonymi przez ewolucję. Przy tym zastępowalność materiału budowlanego bywa zdumiewająca. 
Ptaki lepiące gniazda z gliny, kiedy nie ma jej 'pod skrzydłem', lepią gniazda z krowich 'placków'. Jeśli brak zwierzęcego włosia, ptaki lubujące się we włosianych gniazdkach mogą zadowolić się wełną, sznurkiem, albo nawet plastikowymi pasemkami czy metalowymi wiórkami. Wydaje się jednak, że przy dostępności materiałów wypracowanych przez pokolenia, ptaki będą wybierały budulec dla nich naturalny. Ciekawe, czy prowadzono badania nad sposobem budowania gniazd gdy były tak samo dostępne materiały naturalne, jak i różne materiały zastępcze. Gniazda ptasie często zawierają różne dziwne materiały, których funkcja czasem nie jest znana. 
Specjalizują się w tym krukowate (Corvidae). Wrony, sroki, sójki, i ich krewniacy. W warunkach gniazdowania miejskiego, jako zwierzęta wszystkożerne zbierają nie tylko najróżniejszy pokarm, ale też przedmioty zaspakajające ich zainteresowania swą niezwykłością. Kochają się w błyskotkach. W ich gniazdach znajdowano pierścionki, zegarki, folię aluminiową, itp. Ku utrapieniu mieszkańców, no i turystów. 
Wiedzione instynktem, umieszczają też rzeczy dziwne, ale przynoszące pewien pożytek. I tak astryldy np. (Estrilda astrild - Estrildidae, rząd Passeriformes) wkładają do gniazd odchody mięsożerców, co zapewne ma odpędzać amatorów łatwego łupu. Niektóre strzyżyki i muchołówki stroją gniazda porzuconymi po linieniu skórkami węży i jaszczurek, ale z braku tego, plastik i celofan też się przydaje. Pewnie także chodzi o odpędzanie amatorów. 
Szczególną pomysłowość zauważono u japońskich wron (Corvus corone). Żerując na śmietniskach budują podstawę gniazda nawet z wieszaków od ubrań, jak na ilustracji.

Sprawa bywa jednak czasem kłopotliwa. Kiedy gniazdo zbudowane jest na słupach trakcji elektrycznej, a przypadkowo wypadnie im z dzioba czy gniazda taki wieszak, spięcie gotowe.

[QZE07::181];[QRE02::310]p315
w sieci 31.12.2010; Nr 2623

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter