Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2617

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Marek Baterowicz

(1944)

Wigilia wygnańców

Wygnańcu, twe kroki wciąż prowadzi
tamta wigilia, w śniegu siedmiu krzyży,
kiedy grudniową nocą rozcięto nam żyły,
co pulsowały w pieśni – u ołtarzy.
I jeszcze dziś serce żali się najbliższym,
gdy tylko zapomniało tę wigilię śmierci
choć Pan się rodził w opłatku poczęty,
gwiazda broczyła krwią i płonęła w ciszy.
Za oknami milczały drzewa oszroniałe,
a zamiast trzech króli na wielbłądach z mirą,
jechały czołgi i tężał mróz ziemi,
duszy pragnącej prawdy i złączenia z ciałem.
Słyszysz wygnańcu pieśń? I pasterzy z lirą?
Ojczyznę wolną, Panie, powróć nam. Bez cierni.

Exiles' Christmas Eve

Exile, your footsteps still falter
led by that Christmas, in the snow seven crosses,
on that December night our veins they opened
which pulsated in song – at the altars.
And to our nearest the heart still complaining
when many have forgotten that vigil of death,
though the Lord was then in the Host given breath,
the star streaming with blood and in stillness flaming.
Beyond the windows silent stood trees stark and snowy,
and instead of myrrh and three kings on camels,
crawling tanks on a ground hard-frozen and worn,
the soul seeking the truth and union with body.
Exile, hear you this song? And shepherds with lyres?
a free Fatherland, o Lord, restore. Without thorns.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p198;  w sieci 23.12.2010; Nr 2617


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter