Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2616
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCIX)

.

 Boże Narodzenie, Gwiazdka / Christmas

 

 "Istnieje lepsza rzecz od obchodzenia Bożego Narodzenia, 
jest to utrzymywanie Bożego Narodzenia."
"There is a better thing than the observance of Christmas day, 
and that is, keeping Christmas."

 Henry van Dyke


 "Boże Narodzenie to ani ni czas, ani sezon, ale stan umysłu. Pielęgnowanie pokoju i dobrej woli, bycia pełnym miłosierdzia, 
to jest istota Bożego Narodzenia." 
"Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. 
To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, 
is to have the real spirit of Christmas."
 Calvin Coolidge
 "Boże Narodzenie to czas, kiedy każdy chce zapomnieć przeszłość a pamiętać teraźniejszość."
"Christmas is a time when everybody wants his past forgotten 
and his present remembered."

 Phyllis Diller


 "Dzień Bożego Narodzenia to festiwal optymizmu."
"Christmas Day is the festival of optimism."

 Helen Keller


 "Jedynym prawdziwym niewidomym w czasie Bożego Narodzenia jest ten kto nie ma Bożego Narodzenia w sercu."
"The only real blind person at Christmas-time is he 
who has not Christmas in his heart."

 Helen Keller (niewidoma)


 "Chciałbym byśmy mogli zamknąć nieco ducha 
Bożego Narodzenia w słoikach i otwierać słoik co miesiąc."
"I wish we could put some of the Christmas spirit in jars 
and open a jar of it every month."

 Harlan Miller


 "Boże Narodzenie to sposób na wydobywanie z każdego 
co jest w nim najlepsze."
"Christmas has a way of bringing out the best in everyone."
 Bing Crosby
 "Gwaizdka, dzieci, to nie jest data. To stan umysłu."
"
Christmas, children, is not a date. It is a state of mind."

 Mary Ellen Chase


 "Z handlowego punktu widzenia, jeśliby Gwiazdka nie istniała, 
to należałoby ją wymyślić."
From a commercial point of view, if Christmas did not 
exist it would be necessary to invent it."

 Katharine Whitehorn


[QZM04::144];[QEP90::164]
w sieci 23.12.2010; Nr 2616

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter