Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2615 
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.

 

Prababka Jezusa.

Cały świat podnieca się genealogiami, drzewami genealogicznymi, każdy chce mieć co najmniej hrabiowskie pochodzenie. Takie czasy. Działają setki firm świadczących usługi genealogiczne, gdzie każdy może odszukać swoich przodków z Piastem Kołodziejem włącznie. Na zachodzie modny jest Karol Wielki. 
Bardziej fachowo zajęto się drzewem genealogicznym Jezusa. Nie ma wątpliwości co do Matki i babki (Św. Anna). W poszukiwaniu prababki Catherine Lawless z Uniwersytetu w Limerick (Irlandia) wykryła we Florencji i przeanalizowała dwa rękopisy z XIV i XV wieku. Wynika z nich, że Ismeria jest matką św. Anny, a więc prabaką Jezusa. Jej mężem był Liseo z rodu Dawidowego, znany 'patriarcha boskiego ludu'. Ismeria była niezwykle pobożna, na dowód czego przytacza się, że obcowali ze sobą tylko raz w miesiącu, a w wielkim poście wcale. Małżeństwo trwało dwanaście lat, ale po śmierci Liseo cały majątek przejęła jego rodzina, a ona schroniła się w szpitalu, gdzie dokonała kilku cudów dla dobra pacjentów. Głuchoniememu przywróciła słuch i mowę, a w potrzebie pomnożyła cudownie ryby tak, by wykarmić wszystkich pacjentów. A potem zmarła w pokoju. Historia kończy się opowiadaniem, jak to Jezus, Maria i Magdalena, na wieść o jej śmierci, pospieszyli do szpitala by ją uczcić. W panelu głównym ołtarza w Ortenbergu w Niemczech znajduje się obraz Świętej Rodziny w otoczeniu świętych, na którym zidentyfikowano Ismelię. 

Ma to być trzecia osoba z prawej w górnym rzędzie. Jak na prababcię wygląda zupełnie fertycznie. 
Uczeni z Limerick sądzą jednak, że zapis na pergaminie jest falsyfikatem stworzonym by dać budujący przykład florenckim kobietom, głównie wdowom. Wedle florenckiego prawa wdowy mogły domagać się domagać się wycofania posagu z majątku spadkowego. Było to bardzo nie na rękę bogatych rodzin męża. Ismeria dana była jako przykład wdowy rezygnującej z posagu i zamykającej się pobożnie w szpitalu dla służby bożej. 

[QZE07::178];[QEP90::156]A,7
w sieci 23.12.2010; Nr 2615

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter