Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2611
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCVIII)

.

Fiodor Dostojewski

(1821 - 1881)


 "Tajemnica ludzkiego istnienia to nie tylko żyć, 
ale mieć coś, dla czego żyć warto."
 "The secret of man's being is not only to live
but to have something to live for."

 "Żaden człowiek ani naród nie może żyć bez wzniosłej idei."
 "Neither man nor nation can exist without a sublime idea."
 "Największym szczęściem jest znać źródło nieszczęścia."
 "The greatest happiness is to know the source of unhappiness."
 "Nic prostszego jak potępić złoczyńcę;
Nic trudniejszego jak go zrozumieć."
 "Nothing is easier than to denounce the evildoer;
nothing is more difficult than to understand him."

 "Druga połowa ludzkiego życia składa się z niczego innego, jak z  postępowania wedle nawyków zdobytych w pierwszej połowie."
 "The second half of a man's life is made up of nothing but
the habits he has acquired during the first half."

 "Czego człowiek chce to po prostu możność niezależnego wyboru,
niezależnie ile to będzie go kosztowało i dokąd go doprowadzi."
 "What man wants is simply independent choice,
whatever that independence may cost and wherever it may lead"

[QZM04::138];[QEP51::052]
w sieci 19.12.2010; Nr 2611

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter