Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2601

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zachwycenie dziennie...

 

.

Rozwój wyobrażenia o Matce.

W wieku lat czterech - Moja Mama potrafi wszystko!
W wieku lat ośmiu - Moja Mama wie wiele! Bardzo wiele!
W wieku lat dwunastu - Moja Mama nie jest wszystkowiedząca!
W wieku lat  czternastu - Moja Mama? Nie ma pojęcia..
W wieku lat  szesnastu - Mama? Ona jest tak opóźniona.
W wieku lat  osiemnastu - Ta stara? Mocno przestarzała!
W wieku lat dwudziestu pięciu - Hm, może ona coś o tym wie!
W wieku lat trzydziestu pięciu - Zanim podejmiemy decyzję, spytajmy Mamy.
W wieku lat czterdziestu pięciu - Zastanawiam się, co by Mama o tym myślała?
W wieku lat sześćdziesięciu pięciu - Gdybym tak mogła omówić to z Mamą...

The Images of Mother.

 4 YEARS OF AGE - My Mommy can do anything!
 8 YEARS OF AGE - My Mom knows a lot! A whole lot!
12 YEARS OF AGE - My Mother doesn't know everything!
14 YEARS OF AGE - My Mother? She wouldn't have a clue..
16 YEARS OF AGE - Mother? She's so five minutes ago.
18 YEARS OF AGE - That old woman? She's way out of date!
25 YEARS OF AGE - Well, she might know a little bit about it!
35 YEARS OF AGE - Before we decide, let's get Mom's opinion.
45 YEARS OF AGE - Wonder what Mom would have thought about it?
65 YEARS OF AGE - Wish I could talk it over with Mom...

podrzucił Klimek
[QZM04::137];[QEP90::080]
w sieci 12.12.2010; Nr 2601

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter