Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2597

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżącoJedno zdumienie dziennie...

 

 

.

Zanieczyszczenie środowiska rtęcią a homoseksualizm.

Zdumiewającego odkrycia dokonano badając biologiczne skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego rtęcią. Rtęć, choć jest metalem, paruje, i jako gaz rozprzestrzenia się w atmosferze i może się gromadzić w najróżniejszych miejscach, na przykład w mułach na dnie zbiorników wodnych. Nie można rtęci zniszczyć, może ona tylko przechodzić w różne związki chemiczne lub kompleksy. Szczególnie niebezpieczna jest metaloorganiczny związek rtęci, metylortęć (metylat rtęci CH2Hg) powstający w beztlenowym środowisku na dnie zbiorników wodnych.
Najwięcej rtęci atmosferycznej pochodzi z węglem opalanych elektrociepłowni, a także z nie oczyszczonego gazu produkowanego z węgla. Wiele rtęci znalazło się w naszym otoczeniu, jako że rtęć metaliczna od dawna stosowana była w urządzeniach medycznych i naukowych, w radiotechnice, elektronice, automatyzacji, itp. Ostatnio jednak coraz większą rolę odgrywa zanieczyszczenie rtęcią w wyniku używania lamp neonowych różnego typu no i baterii rtęciowych. 
O szkodliwości rtęci wiedziano od dawno. Mówiono, że preparaty rtęciowe stosowane w leczeniu syfilisu powodują, że nie umiera się na syfilis, ale w wyniku otrucia rtęcią.  
Znane były też efekty zanieczyszczenia rtęcią na płodność ptaków, rozwój ryb, wzrost roślin i in. 
Na Florydzie podjęto badania nad wpływem zawartości rtęci w pokarmie ibisów na ich płodność. Ibisy pobierają rtęć żywiąc się rakami i krewetkami. Wybranym koloniom podawano pokarm o kontrolowanej zawartości rtęci, takiej samej jak w ich środowisku.  Poza oczywistym stwierdzeniem ograniczenia płodności, uboczny wynik był zdumiewający. Po prostu naliczono znacznie więcej związków homoseksualnych w koloniach ptaków karmionych preparowanym pokarmem, samce mniej intensywnie oddawały się zalotom, samice mniej były nimi zainteresowane i stąd ilościowy skutek w koloniach. Zjawisko to ma swoje podstawy hormonalne. Rtęć zmniejsza produkcję testosteronu i stąd konsekwencje obyczajowe ptaków.

Można snuć różnego rodzaju hipotezy. Czy czasem obserwowana od kilkudziesięciu lat eksplozja homoseksualizmu nie jest związana z coraz powszechniejszym stosowaniem urządzeń elektrycznych zawierających rtęć? Ewentualnie, czy można, subtelnie i bezboleśnie rozprowadzając rtęć podnieść homoseksualizację społeczeństw? A może byłby to niekonwencjonalny sposób na na ograniczenie nieograniczonego przyrostu naturalnego ludzkości. To podsuwam jako jeden przykład dla podkreślenia nieprzewidywalności skutków globalnego skażenia środowiska

[QZE07::169];[QEP90::020]
w sieci 5.12.2010; Nr 2597

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter