Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2593
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCVI)

.

pewność / certainty

 

 "Jestem pewien. że za wiele jest pewności na tym świecie."
"I am certain there is too much certainty in the world."

 Michael Crichton


"Żyłem na świecie dostatecznie długo 
by popatrzeć starannie po raz drugi na rzeczy, 
co do których byłem pewien patrząc po raz pierwszy."
"I have lived in this world just long enough
to look carefully the second time
into things that I am most certain of the first time." 

 Josh Billings


 "To pewność, że posiedli prawdę, czyni ludzi okrutnymi." 
"It is the certainty that they possess the truth 
that makes men cruel."

 Anatole France


 "Pewność? Na tym świecie nic nie jest pewne 
poza śmiercią i podatkami."
"Certainty? In this world nothing is certain but death and taxes."

 Benjamin Franklin


 "Rozsądne prawdopodobieństwo jest jedyną pewnością."
"A reasonable probability is the only certainty."

 E. W. Howe


[QZM04::130];[QEP74::111]
w sieci 29.11.2010; Nr 2593

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter