Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2586

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Boleslaw Leśmian

(1878–1937)

Gdybym spotkał ciebie...

Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
ale w innym sadzie, w innym lesie,
może by inaczej zaszumiał nam las,
wydłużony mgłami na bezkresie...

Może innych kwiatów wśród zieleni bruzd
jęłyby się dłonie, dreszczem czynne –
może by upadły z niedomyślnych ust
jakieś inne słowa – jakieś inne.

Może by i słońce zniewoliło nas
do spłonięcia duchem w róż kaskadzie,
gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
ale w innym lesie, w innym sadzie...
1912

If I met you again...

If I met you again, the first time round,
but in a different garden, a different wood,
otherwise then to us the forest may sound,
stretched by mists to an infinitude...

Perhaps other flowers these hands may then pick,
while busily trembling, from such verdant rows;
perhaps from unconscious lips may then slip
some quite different words – words different from those...

Maybe then the sun would conspire to inflame
our souls, so in roses’ burst they glow ardent.
If I met you for the first time once again,
but in a different forest, a different garden.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p82; w sieci 21.11.2010; Nr 2586


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter