Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2584

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

.

 

 

Aucklandzka rewolucja biblioteczna.

Nowa Zelandia, ten odizolowany od świata kraj przeżył prawdziwą rewolucję biblioteczną. Trzeba przyznać, że książki od dawna były tu ważniejsze niż w innych koloniach a nawet metropoliach. Biblioteki funkcjonują od bardzo dawna we wszystkich miasteczkach. W samym Auckland działało 55 bibliotek, wiele z nich w nowych budynkach z dobrym zapleczem komputerowym i wieloma materiałami niekonwencjonalnymi. 
Od początku miesiąca wszystkie biblioteki Auckland zostały połączone w jedne organizm obsługujący około 1,5 miliona mieszkańców (prawie jedna trzecia wszystkich Kiwisów, a ściślej wszystkich Jafa*) i obszar ponad 5600 km2 (Auckland jest jednym z największych w skali światowej miast pod względem obszaru. 
Korzystanie z bibliotek jest bezpłatne i obejmuje oprócz pożyczania książek i lokali bibliotecznych, szereg innych usług jak korzystanie z kolekcji specjalnych (czasopisma, książki obcojęzyczne, książki audio, płyty muzyczne i nuty, mikrofilmy i mikrofiszki, wydania brailowskie a działalność obejmuje także usługi genealogiczne, materiały rządowe, no i oczywiście wydawnictwa maoryskie). Za płyty muzyczne płaci 2 NZ$, za nowości książkowe 5 NZ$
Rewolucja polega na tym, że wszystkie zbiory zostały skomputeryzowane i czytelnik, posługując się internetowym katalogiem dowiaduje się natychmiast co i gdzie jest i wybrane pozycje może zamówić z dostawą do wskazanej biblioteki lub bibliobusu. Z samym katalogiem można się zapoznać bez karty i przeszukać wszystkie zasoby. Proszę sprawdzić. O dostarczeniu książki czytelnik informowany jest e-mailem lub może dowiedzieć się o skutku zamówienia telefonicznie. Tak więc zasoby wszystkich 55 bibliotek, czasem odległych od siebie o 100 km, (np z Wellsford do Wauiku ponad 100 km, z Waiheke na wyspie do Hellensville ponad 50 km plus prom) mogę odebrać w najdogodniejszym miejscu. A zasoby w tym konglomeracie bibliotecznym są największe w całej Austronezji, a pewnie też na całej półkuli południowej - wynoszą ponad trzy i pół miliona pozycji książkowych i wiele tysięcy innych mediów. Biblioteki chętnie przyjmują propozycje zam ówień i realizują je wedle możliwości. Oczywiście można korzystać także  z zasobów innych zbiorów nowozelandzkich w ramach wymiany międzybibliotecznej. Dotyczy to Biblioteki Narodowej z egzemplarzem obowiązkowym i wszystkich bibliotek wyższych uczelni. Opłaty za usługi międzybiblioteczne wynoszą 5 NZ$ i 20 NZ$ za zamówienia międzynarodowe (czasem więcej). 
Jeszcze słowo o bibliobusach. Oprócz omawianych 55 oddziałów biblioteki, czytelnicy są obsługiwani w ponad stu punktach bibliobusowych. Autobus zatrzymuje się na wyznaczonych przystankach na około pół godziny, zawsze jest w nim tam kilkaset atrakcyjnych książek, można też odbierać zamówienia. Przystanki bibliobusu ulokowane są w domach dzielnicowych, prawie przy wszystkich domach dla rencistów, często przy szkołach. 
Osobna forma usługi to dostęp do ponad 100 cyfrowych baz danych ze wszystkich dziedzin wiedzy z milionami pozycji dostępnymi po wybraniu odpowiedniego hasła. Bazy danych dostępne są tylko zarejestrowanym cztelnikom. 

Nie ulega wątpliwości, Internet radykalnie zmienia nasz tryb życia, z czytelnictwem włącznie.


dziesięć lat temu i obecnie...

*) Jafa - Just Another Fucking Aucklander - taką niezby życzliwą nazwą obdarza się auklandczyków, może z zazdrości..

u góty po prawej - herb Auckland
[QZE07::158];[QDUxx]
w sieci 21.11.2010; Nr 2584

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter