Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2579
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCIV)

.

 piękno / beauty

 

 "Rzeczy piękne tego świata są tym droższe, 
im bardziej wymykają się pogoni."
"The beautiful things of the earth become more dear 
as they elude pursuit.

 Thomas Hardy


 "Piękno jest w oku patrzącego."
"Beauty is in the eye of the beholder."

 Margaret Hungerfprd


 "Miłość oparta na pięknie umiera, kiedy umiera piękno."
"Love built on beauty, soon as beauty, dies."

 John Donne


 "Wszystko ma swoje piękno, ale nie każdy je widzi."
"Everything has its beauty, but not everyone sees it."

 Konfuciusz / Confucius


 "Rzadko wielka piękność idzie w parze z prawdziwą cnotą."
"Rarely do great beauty and great virtue dwell together."

Petrarka / Petrarch


 "To zdumiewające jak mocne jest złudzenie, 
że piękno jest dobrocią."
"It is amazing how complete is the delusion 
that beauty is goodness."

 Lew Tołstoj / Leo Tolstoy


"Piękno, to siła jaką kobieta czaruje kochanka i przeraża męża."
"Beauty, n. The power by which a woman charms a lover 
and terrifies a husband."

 Ambrose Bierce


 "Brak wady w pięknie jest sam w sobie wadą."
"The absence of flaw in beauty is itself a flaw.

 Havelock Ellis


[QZM04::124];[QEP84::127]
w sieci 14.11.2010; Nr 2577

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter