Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2573
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCIII)

.

śmierć / death (2)

 

"Cmentarze pełne są niezastąpionych ludzi."
"The graveyards are full of indispensable men."

Charles de Gaulle 


 "Śmierć jest piękna jako prawo, a nie jako wypadek. 
Jest tak samo powszechna jak życie."
"Death is beautiful when seen to be a law, and not an accident - 
It is as common as life."

 Henry David Thoreau


"Bo śmierć jest niczym innym 
jak przeniesieniem nas z czasu do wieczności."
For death is no more than 
a turning of us over from time to eternity."

 William Penn


 "Bóg stworzył śmierć byśmy wiedzieli kiedy się zatrzymać."
"God made death so we'd know when to stop."

 Steven Stiles


 "Na dostatecznie długiej skali czasu 
wskaźnik długowieczności każdego z nas spadnie do zera."
"On a large enough time line, 
the survival rate for everyone will drop to zero."

 Chuck Palahniuk


 "Prawdziwie przerażającą rzeczą wieku średniego 
jest świadomość, że z tego wyrośniesz."
"The really frightening thing about middle age 
is the knowledge that you'll grow out of it."

 Doris Day


 "Śmierć to sposób w jaki życie ci mówi, że jesteś zwolniony."
"Death is life's way of telling you you're fired."

 Autor nieznany / Author Unknown


[QZM04::0xx];[QEP84::066]
w sieci 7.11.2010; Nr 2573

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter