Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2568
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CCCII)

.

śmierć / death

 

 "Ja nie boję się śmierci. 
To stawka jaką się stawia by grać w grze zycia."
"I'm not afraid of death. It's the stake one puts up 
in order to play the game of life."

 Jean Giraudoux, Amphitryon, 1929


 "Zawsze jest śmierć i podatki, 
tylko że śmierć nie staje się co roku gorsza."
"There is always death and taxes; however, 
death doesn't get worse every year."

 Autor nieznany / Author Unknown


 "Cała nasza wiedza pomaga nam jedynie umrzeć bardziej bolesną śmiercią niż śmierć zwierząt, które nic nie wiedzą."
"All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing."

 Maurice Maeterlinck


 "Dla samego siebie każdy jest nieśmiertelny; 
może wiedzieć, że umrze, 
ale nigdy nie wie, że jest martwy."
"To himself everyone is immortal; 
he may know that he is going to die, 
but he can never know that he is dead."

 Samuel Butler


"Niektórzy tak bardzo boją się śmierci, 
że nigdy nie zaczynają żyć." 
"Some people are so afraid to die that they never begin to live."

 Henry Van Dyke


 "Ten kto nie boi się śmierci, umiera tylko raz."
"He who doesn't fear death dies only once."

 Giovanni Falcone


 "Człowiek nie umiera z miłości, albo na wątrobę, 
ani nawet ze starości; umiera bo jest człowiekiem."
"A man does not die of love or his liver or even of old age; 
he dies of being a man."

 Percival Arland Ussher


 "Chodzi o to żeby umrzeć młodym najpóźniej jak to mżliwe."
"The idea is to die young as late as possible."

 Ashley Montagu


 "Nikt nie może powiedzieć na pewno, że jutro będzie jeszcze żył."
"No one can confidently say that he will still be living tomorrow."

 Euripides


[QZM04::120];[QEP84::066]
No: 2568; w sieci:30.10.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter