Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2567

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Wisława Szymborska

 

Relacja ze szpitala

Ciągnęliśmy zapałki, kto ma pójść do niego.
Wypadło na mnie. Wstałem od stolika.
Zbliżyła się już pora odwiedzin w szpitalu.

Nie odpowiedział nic na powitanie.
Chciałem go wziąć za rękę – cofnął ją
Jak głodny pies, co nie da kości.

Wyglądał, jakby się wstydził umierać.
Nie wiem, o czym się mówi takiemu jak on.
Mijaliśmy się wzrokiem jak w fotomontażu.

Nie prosił ani zostań, ani odejdź.
Nie pytał o nikogo z naszego stolika.
Ani o ciebie, Bolku. Ani o ciebie, Tolku. Ani o ciebie, Lolku.

Rozbolała mnie głowa. Kto komu umiera?
Chwaliłem medycynę i trzy fiołki w szklance.
Opowiadałem o słońcu i gasłem.

Jak dobrze, że są schody, którymi się zbiega.
Jak dobrze, że jest brama, którą się otwiera.
Jak dobrze, że czekacie na mnie przy stoliku.

Szpitalna woń przyprawia mnie o mdłości.
1967

Report from the hospital

We drew straws whose turn it was to visit him.
I drew the short one, and rose from the table.
It was near the visiting time.

He did not respond to my greeting.
I wished to take his hand – he withdrew it
like a hungry dog with a precious bone.

He looked as if he were ashamed to be dying.
I don’t know what to say to one like him.
We avoided each other’s gaze as in a photomontage.

He did not ask me to stay, nor to leave.
Asked about no-one from our table.
Not you, Bolek. Nor you, Tolek. Nor you, Lolek.

My head aches. Who is here dying to whom?
I spoke up for medicine admired the three violets in the glass.
Said something about the sun, and faded.

So good, there are stairs to run down by.
So good, there’s a gate, which opens.
So good, you waited for me at the table.

Hospital smells make me feel sick.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p144; No: 2667; w sieci: 30.10.2010


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter