Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2561
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCI)

.

Joyce Carol Oates (2)

(ur. 1938)


"Nasz wróg to tradycyjny nasz zbawca,
chroni nas przed powierzchownością."
"Our enemy is by tradition our savior,
in preventing us from superficiality."

 "Tam dokąd idziemy, i co robimy jak tam dojdziemy,
mówi nam kim jesteśmy."
"It's where we go, and what we do when we get there,
that tells us who we are."

 "Sztuka robi to samo co sny.
Czujemy potrzebę snów i sztuka zaspakaja tę potrzebę. 
Tak wiele jest rozczarowań w realnym życiu.
Oto dlaczego mamy sztukę."
"Art does the same things dreams do.
We have a hunger for dreams and art fulfills that hunger.
So much of real life is a disappointment. 
That’s why we have art."

 "Jedynymi ludźmi którzy twierdzą, że pieniądze są nieważne są ci, 
co mają dość pieniędzy i zwolnieni od ciężaru myślenia o nich."
 "The only people who claim that money is not important
are people who have enough money so that
they are relieved of the ugly burden of thinking about it."

 "Kiedy stuknie ci pięćdziesiątka zaczynasz myśleć o rzeczach, 
o których dotąd nie myślałeś.
Ja myślałam, że starzenie to kwestia próżności - 
w rzeczywistości to sprawa tracenia tych, których się kocha.
Zmarszczki to drobnostka." 
 "When you’re 50 you start thinking about things
you haven't thought about before.
I used to think that getting old was about vanity--
but actually it's about losing people you love.
Getting wrinkles is trivial."

[QZM04::0xx];[QEP51::052]
w sieci 25.10.2010; nr 2561

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter