Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2554
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCC)

.

Joyce Carol Oates (1)

(ur. 1938)


"Moja twórczość pełna jest żyć, które mógłbym przeżyć."
 "My writing is full of lives I might have led."
 "Kiedy małżeństwo się kończy, kto pozostaje by je zrozumieć"
 "When a marriage ends, who is left to understand it?"
 "W miłości są dwie rzeczy: ciała i słowa."
 "In love there are two things: bodies and words."
 "Kobiety które bogowie chcą zniszczyć, 
najpierw czynią je sławnymi."
 "Those whom the gods wish to destroy, 
they first make famous."

 "Cios którego nie widzisz jak nadchodzi, 
to cios który zwala cię z nóg."
 "The blow you can't see coming 
is the blow that knocks you out."

 "Miłość zmieszana z nienawiścią jest mocniejsza niż miłość.
Lub nienawiść."
 "Love commingled with hate is more powerful than love. 
Or hate."

[QZM04::113];[QEP81::067]
w sieci: 18.10.2010; nr 2554

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter