Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2553

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...                                

.
 

Życie społeczne rozpoczyna się w łonie matki.

Grupa włoskich pediatrów, ginekologów i psychologów przeprowadziła badania nad genezą i rozwojem życia społecznego w łonie matki. Na pierwszy rzut oka brzmi to nieco zadziwiająco, ale jeszcze bardziej zdumiewające otrzymano wyniki. 
Pięć matek spodziewających się bliźniąt zgodziło się na regularne badania ultrasonograficzne zachowania się bliźniąt w czasie rozwoju płodowego. Badania prowadzono zgodnie z regułami i przepisami dyktowanymi przez odpowiednie organa kontrolne etyki lekarskiej. Matki zostały dokładnie poinformowane o stosowanej technice badań oraz ryzyku i wyraziły swoją zgodę na piśmie. 
W czternastym i osiemnastym miesiącu ciąży badano zachowanie się płodów przy pomocy czterowymiarowego ultrasonografu pozwalającego na prześledzenie zachowania się płodów i ich ruchów. Metoda polega na warstwowym skanowaniu płodu przy pomocy utradżwięków i czterowymiarowym zestawieniu wyników. 
Maluch w łonie matki wcale się nie nudzi. Bada siebie i otoczenie, dotyka ścian macicy, ale też swoich ust i oczu, najdelikatniejszych części ciała. Ale kiedy ma kumpla w sąsiedztwie, znaczna część badań skierowana jest na bliźniaka. Dotyka jego głowy, ust i oczu, przy tym czas na to poświęcony wzrasta w miarę rozwoju, kosztem czasu poświęconego na autoanalizę. 
Górne zdjęcie przedstawia malucha badającego swoje oko. Na dolnym zdjęciu widać rączki wyciągnięte badawczo do bliźniaka. Badania kinematyczne pozwoliły też na ocenę czasu poświęconego tym czynnościom, co określa znaczenia tego rozeznania w życiu psychicznym płodu. 
Wiadomo już, że w życiu płodowym uczymy się specyfiki dialektu jakim posługuje się matka i otoczenie, że nabywamy nawyków smakowych poprzez skład pokarmu dostarczanego poprzez pępowinę. Dochodzą do tego pierwsze doświadczenia społeczne z jakimi przychodzimy na świat, jeśli mieliśmy szczęście współżyć z bliźniakiem. 
Doświadczenia płodowe mają wpływ na całe życie bliźniaków. 

Badania ogłoszono w międzynarodowym, internetowym piśmie naukowym zdobywającym coraz większe poparcie i uznanie wśród biologów i medyków. Jest to PLoS (Public Library of Science) ukazujące się w kilku seriach od kilku lat i publikujące bardzo poważne wyniki badań naukowych z bezpłatnym dostępem dla wszystkich zainteresowanych. Zgłaszane publikacje są recenzowane przez specjalistów najwyższej klasy, samo pismo referowane jest we wszystkich seriach referujących i abstraktach. Za publikację się płaci (1350$ od artykułu), ale redakcja zaznacza, że autorzy nie mający specjalnych grantów są od opłat zwolnieni, przy tym nie wiedzą o tym recenzenci, żeby przypadkiem nie wpłynęło to na ocenę pracy. Jest to bardzo nowatorska akcja, i jak inne tego rodzaju działania, np Wikipedie, zmienia sposób korzystania ze światowego dorobku naukowego. Prace publikowane są bardzo szybko. Po zatwierdzeniu przez recenzentów czytelnik ma rzecz w ręku po kilku, kilkunastu dniach. Stali czytelnicy mogą być na bieżąco informowani o nowościach poprzez zgłoszenie się na listę odbiorców. 

[QZE07::138];[QEP84::005] 
w sieci: 18.10.2010; nr 2553

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter