Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2548
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCIC)

.

 bądź sobą / be yourself

 

 "Bądź zawsze pierwszorzędną wersją samego siebie, 
zamiast drugorzędną wersją kogoś innego."
"Always be a first-rate version of yourself,
instead of a second-rate version of somebody else."

 Judy Garland


 "Niech ten kto pisze heroiczne poematy 
zrobi ze swego życia heroiczny poemat."
"Let him who would write heroic poems 
make his life a heroic poem."

 John Milton


"Historia to galeria obrazów w której jest mało oryginałów 
a wiele kopii."
"History is a gallery of pictures in which
there are few originals and many copies."

 Alexis de Tocqueville


 "Lokuj się najbliżej jak to możliwe 
przy strumieniu którym płynie twoje życie."
"Dwell as near as possible to the channel 
in which your life flows."

 Henry David Thoreau


 "Pamiętaj zawsze, że masz nie tylko prawo być osobistością, 
ale masz taki obowiązek."
"Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one."

 Eleanor Roosevelt


 "Nie możemy osiągnąć podeszłego wieku 
drogą innego człowieka."
"We can't reach old age by another man's road."

 Mark Twain


 "Urodzeni oryginałami, jak to się dzieje, 
że umieramy kopiami?"
"Born originals, how comes it to pass that we die copies?"

 Edward Young


[QZM04::110];[QEP64::036]
w sieci: 10.10.2010; nr 2548

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter