Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2543
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

  (ser. CCXCVIII)

.

 Antoine de Saint-Exupery (2)

(1899 - 1844)


 "Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać,
ale kiedy już nic nie pozostało, co by można odjąć."
"Perfection is achieved, not when there is nothing more to add,
but when there is nothing left to take away."

 "Kupa kamieni przestaje być kupą kamieni, kiedy jakiś człowiek zacznie rozmyślać nad nią mając w sobie wizerunek katedry." 
"A rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man
contemplates it, bearing within him the image of a cathedral."

 "Jeśli chcesz zbudować okręt, nie spędzaj ludzi by zbierali drzewo i nie dawaj im zadań i nie zlecaj pracy, 
ale raczej naucz ich tęsknić za nieskończonym bezmiarem morza."
"If you want to build a ship, don't herd people together to collect
wood and don't assign them tasks and work, but rather 
teach them a yearning for the endless immensity of the sea."

 "Jak może być problemem zdobywanie i posiadanie, 
kiedy jedyną rzeczą potrzebną człowiekowi jest 
stać się, być i umrzeć w pełni swej istoty."
 "How could there be any question of acquiring or possessing,
when the one thing needful for a man is to become - to be at last, and to die in the fullness of his being."

 "Człowiek to węzeł, w który wplątane są stosunki międzyludzkie."
"Man is a knot into which relationships are tied."

[QZM04::109];[QEP81::153]
w sieci: 10.10.2010; nr 2543

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter