Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2538
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCXCVII)

.

 Antoine de Saint-Exupery

(1899 - 1844)


 "Czysta logika jest  ruiną ducha."
 "Pure logic is the ruin of the spirit." 
 "Dając, przerzucasz most most 
nad przepaścią swojej samotności."
"In giving, you throw a bridge across the chasm of your solitude." 
 "Co czyni pustynię piękną to źródło które gdzieś się w niej kryje." 
"What makes the desert beautiful 
is that somewhere it hides a well." 

 "Tylko sercem możesz widzieć poprawnie;
co jest istotne, jest niewidoczne dla oka."
 "It is only with the heart that one can see rightly;
what is essential is invisible to the eye."

 "Życie nas uczy, że miłość to nie gapienie się jeden na drugiego,
ale patrzenie razem na zewnątrz w tym samym kierunku."
 "Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction."

[QZM04::106];[QEP81::153]
w sieci 27.9.2010; nr 2538

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter