Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2532
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXCVII)

.

przyjaźń / friendship

 

 "Zamiast kochać twoich wrogów, traktuj twoich 
przyjaciół nieco lepiej."
"Instead of loving your enemies, 
treat your friends a little better."

 E. W. Howe


 "Przyjaźń to sztuka, 
i mało kto rodzi się z naturalnym darem przyjaźni."
"Friendship is an art,
and very few persons are born with a natural gift for it."

 Kathleen Norris


 "Potrzebujemy starych przyjaciół by pomogli nam się starzeć, 
i nowych by pomogli nam pozostawać młodymi."
"We need old friends to help us grow old,
and new friends to help us to stay young."

 Letty Cottin Pogrebin


 "Możesz utrzymać przyjaciół przez niepozbywanie się ich.
"You can keep your friends by not giving them away."

Mary Pettibone Poole 


 "Jest określona procedura robienia sobie przyjaciół, 
a jest to mówienie do nich i ich słuchanie całymi godzinami,"
"There was a definite process by which
one made people into friends,
and it involved talking to them
and listening to them for hours at a time."

Rebecca West 


 "Łatwo jest powiedzieć jak kochamy nowych przyjaciół i co o nich myślimy, ale słowa nie potrafią oddać powiązań 
łączących nas ze starymi przyjaciółmi."
 "It is easy to say how we love new friends, 
and what we think of them,
but words can never trace out all the fibers that knit us to the old."

 George Eliot (Mary Ann Evans)


[QZM04::103];[QEP81::067]
w sieci 21.9.2010; nr 2532

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter