Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2627
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXCVI)

.

 przyjaźń / friendship

 

 "Dobrze jest pamiętać oceniając przyjaciela, że on ocenia ciebie 
z taką samą, boską, nadrzędną bezstronnością."
"It is well, when judging a friend, to remember that
he is 
judging you with the same godlike and superior impartiality."

Arnold Bennett 


"Jedną z miar przyjaźni jest nie liczba problemów 
o których przyjaciele mogą dyskutować, 
ale liczba rzeczy o których nie trzeba już wspominać."
"One measure of friendship consists not in the 
number of things friends can discuss, 
but in the number of things they need no longer mention." 

 Clifton Fadiman


 "Chcesz mieć przyjaciół, najpierw naucz obywać się bez nich."
"If you would have friends, first learn to do without them."

 Elbert Hubbard


 "Kosztowność posiadania przyjaciół nie polega na tym co dla nich robimy, ale na tym, czego ze względu na nich nie musimy robić."
"The costliness of keeping friends does not lie 
in what one does for them, but in what one, 
out of consideration for them, refrains from doing."

 Henrik Ibsen


 "Człowiek, proszę pana, powinien swoją przyjaźń 
utrzymywać w ciągłym remoncie."
"A man, Sir, should keep his friendship in constant repair."

Dr. Samuel Johnson 


 "Dwoje osób nie może być na długo przyjaciółmi, 
jeśli nie mogą sobie zapominać drobnych wzajemnych wad."
"Two persons cannot long be friends if they cannot 
forgive each other's little failings."

 Jean de La Bruyere


[QZM04::101];[QEP81::067]
  w sieci 13.9.2010; nr 2527

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter