Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2522
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCXCV)

.

głupota / stupidity (2)

 

"Głupota jest zjawiskiem ponadustrojowym"
"Stupidity is superior to any political system"

Ilia Ehrenburg


"Lepiej milczeć i pozwolić, by uważano nas głupców, 
niż wypowiadając się usunąć wszelkie wątpliwości."
"Better to remain silent and be thought a fool 
than to speak out and remove all doubt."

Abrahama Lincoln 


Stalin zanotował na 'skrzydełku' książki Lenina 'Materializm i empiriokrytycyzm:

(1) słabość
(2) lenistwo
(3) głupota
to jedyne rzeczy które można nazwać przywarami. 
Wszystko inne, przy braku wyżej wymienionych, jest cnotą.

Stalin noted on the flyleaf of Lenin's book 'Materialism and Empiriocriticism': 

(1) weakness 
(2) laziness 
(3) stupidity 
are the only things that can be called vices. 
All else, in the absence of the  above-mentioned, is virtue.

 Józef Stalin


"Bycie głupcem to wielkie szczęście." 
'It is a blessing to be dull-witted' -

Zheng Banqiao


"Jeden człowiek może czasem być głupcem, 
ale na najprawdziwszą głupotę 
nie ma nic lepszego jak praca zespołowa."
"One man alone can be pretty dumb sometimes,
but for real bona fide stupidity,
there ain't nothin' can beat teamwork."

Edward Abbey


"Geniusz może mieć swoje granice, 
ale głupota nie ma tej wady."
"Genius may have its limitations,
but stupidity is not thus handicapped."

Elbert Hubbard


"Prawdziwa głupota mędrców się nie boi."
 "Genuine stupidity is not afraid of men of wisdom." .

 RA


Wbij sobie raz na zawsze do głowy, że nie wszystko daje się kupić. Są rzeczy, za które nie można zapłacić. 
Jedną z nich jest ludzka głupota 
i nawet za największe pieniądze nie zamienisz jej na mądrość."
"Take it into your head once and for all, 
that not everything you may buy. 
There are things you can not pay for. 
One of these is human stupidity and even for  biggest money you cannot change it into wisdom."

A. Pietrasiewicz


 "Mam cierpliwość dla głupoty, 
ale nie do tych, którzy są z tego dumni."
"I am patient with stupidity 
but not with those who are proud of it."

Edith Sitwell


[QZM04::094];[RIO80-082;RIR34-050;RIR57-076;RIR61-078;QEP63-133;RIQ28-072;RIR19-002
No: 2522; w sieci:7.9.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter