Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2516
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXCIV)

.

 tragedia / targedy (2)

 

"Tragedią wojny jest, że używa to co najlepsze w człowieku do tego,
 co w nim najgorsze."
"The tragedy of war is that it uses man's best to do man's worst."

Harry Emerson Fosdick 


"Życie jest tragedią pełną radości."
"Life is a tragedy full of joy." 

Bernard Malamud


To tragedia w skali światowej, że nikt nie wie, czego nie wie - 
i im mniej człowiek wie, 
tym jest bardziej przekonany, że wie wszystko.
It is the tragedy of the world that no one knows what he doesn't know - and the less a man knows, 
the more sure he is that he knows everything. 

Joyce Cary 


"Tragedią życia nie jest to, co człowiek traci, 
ale to co prawie że zdobywa."
"The tragedy of life is not that man loses, 
but that he almost wins."

Heywood Broun


"Prawdziwą tragedią w życiu nie jest to, że jesteśmy ograniczeni do jednego talentu, ale że nie potrafimy używać tego, który mamy."
"The real tragedy of life is not being limited to one talent,
but in failing to use that one talent."

Edgar Watson Howe


"Są dwie tragedie w życiu: 
Jedna to utrata najserdeczniejszego życzenia, 
druga to osiągnięcie go."
"There are two tragedies in life:
one is to lose your heart's desire, 
the other is to gain it."

George Bernard Shaw 


[QZM04::097];[QEP65::020];[QEP59::289];[QEP12::137];[QZM00::057]
w sieci 1.9.2010; nr 2516

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter