Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2514

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Antoni Słonimski

(1895–1976)

Ten jest z ojczyzny mojej

Ten, co o własnym kraju zapomina
Na wieść, jak krwią opływa naród czeski,
Bratem się czuje Jugosłowianina,
Norwegiem, kiedy cierpi lud norweski.

Z matką żydowską nad pobite syny
Schyla się, ręce załamując żalem,
Gdy Moskal pada – czuje się Moskalem,
Z Ukraińcami płacze Ukrainy.

Ten, który wszystkim serce swe otwiera,
Francuzem jest, gdy Francja cierpi, Grekiem
Gdy naród grecki z głodu obumiera,
Ten jest z ojczyzny mojej. Jest człowiekiem.
1943

He is my countryman

He, who forgets the country which he loves
on hearing how the whole Czech nation bleeds,
he who is brother to the Yugoslav,
Norwegian, when he Norway’s anguish heeds,

with the Jewish mother kneels, and with compassion
for her dead sons laments and shares her pain,
when falls the Russian – feels that he is Russian,
with Ukrainian suffers for Ukraine,

he, who his heart to everyone will bare,
is French when France is suffering, when the land
of Greece its sons sees starving in despair,
– he is my countryman. He is a Man.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::246]p246;  w sieci 29.8.2010; nr 2514


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter