Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2509
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCXCIII)

.

głupota / stupidity

 

 "Dobry Bóg ustanowił granice dla ludzkiej mądrości, 
ale nie ograniczył ludzkiej głupoty - i to nie jest w porządku!"
"The good Lord set definite limits on man's wisdom, but set no limits on his stupidity - and that's not fair!"

 Konrad Adenauer (1876-1967)


 "Prawie wszystkie nasze nieszczęścia pochodzą od kilku głupców, którzy mieli 'odwagę głosić swoje przekonania'"
"Nearly all our disasters come from a few fools having the 'courage of their convictions.'"

 Coventry Patmore, poeta angielski, English poet (1823-1896).


 "Mądrość jest nabyta, głupota wyuczona."
"Wisdom is born, stupidity is learned."

 Rosyjskie przysłowie / Russian proverb


 "Nie ma nic bardziej przerażającego niż głupota w akcji."
"There is nothing more horrifying than stupidity in action." 

 Adlai E. Stevenson (1900-1965)


 "Najbardziej pospolite pierwuastki we Wszechświecie
 to wodór .. i głupota."
The two most common elements in the Universe 
are hydrogen... and stupidity.

 Harlan Ellison


 "Są tylko dwa sposoby na osiągnięcie czegoś na tym świecie: 
albo przez swoją przedsiębiorczość, albo przez głupotę innych."
"There are only two ways of getting on in the world: 
by one's own industry, or by the stupidity of others."

 Jean de la Bruyere


  "Dwie tylko rzeczy są nieskończone, wszechświat i ludzka głupota, ale nie jestem pewien co do pierwszego."
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.'

 Albert Einstein


[QZM04::092][QEP38-033];[QEP33-074];[ QEP21-150];[ QKA17-121][QNT15-036];[ RIO43-029];[RIQ96-064]
w sieci 23.8.2010; nr 2509

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter