Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2507
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCXCII)

.

 tragedia / targedy

 

 "Tragedią jest, że tak wielu ma ambicje, 
a tak niewielu ma możliwości."
"The tragedy is that so many have ambition 
and so few have ability."

 William Feather


 "Tragedią życia jest to, co umiera w człowieku 
kiedy on jeszcze żyje."
 "The tragedy of life is what dies inside a man while he lives."

 Albert Schweitzer / także Albert Einstein


 "Zaczynamy żyć, kiedy zrozumieliśmy, że życie jest tragedią."
"We begin to live when we have conceived life as a tragedy."

 William Butler Yeats


 "Tragedią życia nie jest porażka w osiągnięciu celu,.
Tragedią jest nieposiadanie celu do osiągnięcia."
"The tragedy of life doesn't lie in not reaching your goal.
The tragedy lies in having no goal to reach."

  Benjamin Mays


Także tragedie / also tragedies:

 "Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy."
 "Nation magnificient, only people whores."

orzekł Józef Piłsudski  


 "Malo jest zalet, których by Polacy nie mieli, 
i mało błędów, których udałoby im się uniknąć".
"There are few virtues that the Poles do not possess - 
and there are few mistakes they have ever avoided."

 Winston Churchill 


[QZM04::091];[QEP65::020];QEP80270RIO74-082; 80-270
w sieci 23.8.2010; nr 2507

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter