Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2494
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXC)

.

prawda / truth

 

 "Jeśli mowa nie jest zgodna z prawdą o rzeczy, 
sprawy nie mogą zakończyć się sukcesem."
"If language be not in accordance with the truth of things,
affairs cannot be carried on to success."

 Konfucjusz / Confucius


 "Niewątpliwie prawda ma się tak do fałszu,
jak światło do ciemności."
 "Beyond a doubt truth bears the same relation to falsehood
as light to darkness."

 Leonardo da Vinci


 "Nie ma gorszego kłamstwa niż prawda źle zrozumiana przez tych, którzy jej słuchają."
"There is no worse lie than a truth misunderstood by 
those who hear it."

William James 


 "Żadnej głębokiej prawdy nigdy nie wywrzeszczan."
"No deep truth has ever been shouted."

 Juan Ramon Jimenez, noblista 1956, Nobel laureate


 "Dysjusja nie jest możliwa z kimś kto nie chce mówić o prawdzie, ale że ją posiadł."
"Discussion is impossible with someone who claims not to speek the truth, but already to possess it."

 Romain Rolland, noblista 1915, Nobel laureate


 "Jeśli dodasz coś do prawdy, to ją pomniejszasz."
"If you add to the truth, you subtract from it."

 Talmud


[QZM04::087];[QEP63::232]
w sieci: 8.8.2010; Nr 2494

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter