Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2492

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

 

Jedno zaciekawienie dziennie...

.

 

 

200 lat poezji polskiej 
(wydanie polsko-angielskie)

Z przyjemnością powiadamiam, iż w Australii ukazała się bardzo interesująca książka obrazująca polską poezję na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Rzadko wydaje się książki w dwu językach. Tym razem mamy antologię poezji polskiej wraz z angielskimi tłumaczeniami. Tłumaczenia są wzorem poprawności sztuki przekładu poetyckiego. Najczęściej oddają nie tylko ducha poezji, ale też rytm z uszanowaniem rymu. 

 

 

Two Hundred Years 
of Polish Poetry.

Dwieście Lat Poezji Polskiej

Translated by Marcel Weyland
illustrated by Philippa Weyland

Brandl & Schlesinger, 
Blackheath, NSW
ISBN 978-1-921556-03-6 
AUS$39.95  478 str

[wydanie dwujęzyczne polsko-angielskie]

 

  
 

Utwory poetyckie uporządkowane są tematycznie (np Miłość, Śmierć, Wojna, Holokaust, Wygnanie i emigracja, itp). Szczególnie cenna to pozycja dla Polaków drugiego pokolenia emigracyjnego. Często język zaczyna rdzewieć urodzonym na obczyźnie, a tu można wspaniale porównać sposób poprawnego używania języka polskiego wraz z anielskim odpowiednikiem. Tłumaczenia tych wierszy przedstawiane były we wielu audycjach radiowych w Australii, a wiele z nich można znaleźć na mojej stronie internetowej, gdzie seria poezji w tłumaczeniach prowadzona od 2006 r. liczy już ponad sto pozycji (patrz wprowadzenie wraz z notką biograficzną oraz zestawienie). Przypominam przy okazji, że Marcel Weyland pięknie przetłumaczył 'Pana Tadeusza' Mickiewicza na język angielski. Książka została  wysoko oceniona i wydana także w Australii, całość umieściłem na swojej stronie internetowej ('Pan Tadeusz' i notka wprowadzająca).
Książka zaopatrzona jest w krótkie informacje o wszystkich poetach, których wiersze są zamieszczone (po angielsku). Pewnym niedociągnięciem jest brak spisu alfabetycznego autorów, brak pewnie będzie naprawiony w następnych wydaniach, bo na pewno takie się ukażą. 
Tymczasem w Polsce książka nie jest rozprowadzana, ale można ją nabyć po skontaktowaniu się z autorem (marcel.weyland@bigpond.com). Cena w oprawie miękkiej - AUS$39.95.

[QZE07::101];[QAB08::217];[QCB29::098]
w sieci: 8.8.2010; Nr 2492

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter