Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2490

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Pigułki naukowe - biologia (4)

 
.

Powietrze skażone zawyżoną zawartością policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH) jest szkodliwe dla dzieci już w okresie życia płodowego. Skażenie nastąpiło oczywiście za pośrednictwem matki, zanim dziecko łyknęło po raz pierwszy powietrza. Przebadano 400 matek z miast o zawyżonej zawartości PAH w powietrzu (głównym źródłem PAH są samochody). Ich dzieci w wieku pięciu lat wykazywały mniejszy wskaźnik inteligencji (IQ) w porównaniu do dzieci nie narażonych na skażenia. [Scient.American 26.7.10; QEP82135]

Ponad 80.000 chemikaliów produkuje się i używa w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Większość z nich, prędzej czy później, znajdzie się w środowisku i w nas samych. Mogą to być stężenia tak znikome, że można je zlekceważyć, ale mogą też akumulować się, jak to było z DDT. Najgorsze jest jednak to, że testy decydujące o dopuszczeniu chemikaliów do powszechnego użytku z natury rzeczy są jednostronne i niepełne. Raz, że dokonywane są na zwierzętach czy roślinach, a dwa, skutki działania mogą się przejawiać po latach lub pokoleniach. I w zasadzie na to nie ma rady (p. notka o triclosanie) QHB12::244; SciAm 27.5.2010-05-31

Już w roku 2005 amerykańskie noworodki miały w średnio 200 substancji chemicznych nie występujących w przyrodzie, w tym różne pestycydy, dioksyny, różne produkty stosowane w przemyśle, środki przeciwpalne. 
W Szwecji, sławionej za ekologiczną poprawność, znaleziono w rzekach i strumieniach 57 różnych pestycydów, najczęściej występujących równocześnie. 
Testy na podstawie których dopuszcza się dany preparat do obrotu przeprowadzane są z reguły pojedynczo, osobno dla każdego związku chemicznego. 
W zasadzie to nawet nie widać już sposobu, jak z tego wybrnąć. 
 
March 29th, 2010 in Space & Earth

Istnieje związek między używalnością środków czyszczących i odświeżaczy powietrza a zapadalnością na raka piersi kobiet. Groźne są też preparaty usuwające pleśnie i zapachy stęchlizny, a także repelenty. Kobiety używające regularnie wymienione środki mają dwukrotnie podwyższoną zapadalność na raka piersi w porównaniu do innych zdrowych kobiet. Nie znaleziono korelacji między rakiem piersi a domowymi i ogrodowymi pestycydami, ani też środkami do oczyszczanie powierzchni i piecyków. Badania przeprowadzono na stosunkowo nielicznej populacji i wymagają powtórzeń. [QHB13::038] 20 July 2010

Zaskakujące wyniki przyniosły badania nad przestępczością w USA. Badania prowadzono w latach 1965 - 2002. Okazało się, że istnieje wyraźna korelacja między liczbą dzieci pozamałżeńskich a przestępczością dwadzieścia lat później, kiedy dzieci z tych lat dorosły. Wynika to stąd, jak się przypuszcza, że dzieci pozamałżeńskie otrzymują niższe wykształcenie i 'świadczenia rodzinne' są dla nich mniejsze. www.physorg.com/news19764472 2.html 

Poczyniono pierwsze doświadczenia nad prewencją homoseksualizmu już w życiu płodowym. Tymczasem szczegółów brak. Sprawa budzi duże zainteresowanie specjalistów z zakresau bioetyki i etyki medycyny. July 1st, 2010 in Medicine & Health.

[QZM04::086];  w sieci: 8.8.2010; Nr 2490

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter