Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2488
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXIV)

.

doświadczenie / experience (2)

 

 "Jedna jest tylko rzecz bardziej bolesna niż uczenie się z doświadczenia, i jest nią nieuczenie się z doświadczenia."
"There is only one thing more painful than learning from experience, and that is not learning from experience."

Laurence J. Peter


"Nigdy nie wierzy się doświadczeniu innych ludzi, 
i tylko stopniowo przekonują nas doświadczenie własne." 
"One never believes other people's experience,
and one is only very gradually convinced by one's own."

Vita Sackville-West


 "Ci, którzy nie potrafią pamiętać przeszłości, 
skazani są na jej powtórkę."
 "Those who cannot remember the past 
are condemned to repeat it."

 George Santayana


 "Wiemy z doświadczenia, 
że ludzie nigdy nie uczą się z doświadczenia."
"We learn from experience that 
men never learn anything fromexperience."

George Bernard Shaw


"Gdyby ludzie mogli uczyć się od historii, czegoż ona nie mogłaby nas nauczyć. Ale namiętności i stronniczość nas oślepia, i światło doświadczenia jest lampą na rufie, oświetla tylko fale za nami."
"If men could learn from history, what lessons it might teach us.
But passion and party blind our eyes,
and the light which experience gives us is a lantern on the stern,
which shines only on the waves behind us."

Samuel Taylor Coleridge


[QZM04::080];[QEP68::156]
w sieci: 31.7.2010; Nr 2488

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter