Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2479
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Dyscyplina partyjna.

Każda partia jest w większym czy mniejszym stopniu instytucją religiotwórczą. Mieliśmy tego przykłady w byłym ZSRR, PRL, i powoli zarysowują się u nas  teraz. 
W partii, jak w religii, obowiązuje dyscyplina. Oto jak dyscyplinę religijno-partyjną zapewnił sobie Khalifa Abdullahi ibn Muhammad, następca Mahdiego, zwany też Khalifat al-Mahdi,  w zbuntowanym Sudanie w drugiej połowie XIX wieku. 
Meczet w Omdurmanie był równocześnie domem modlitwy, domem zebrań, koszarami i więzieniem. Tu następca Mahdiego nauczał pokory, posłuszeństwa i pełnego poddaństwa. Najostrzej nakazywał, żeby wierni punktualnie uczestniczyli w nabożeństwach. Jeśli w wyznaczonej godzinie szwendali się po ulicy, skazywani byli na chłostę i odprowadzani do zariba, więzienia znanego z surowości. Uczestniczenie w nabożeństwach było sprawdzianem posłuszeństwa dającym pewność, że można liczyć na wiernych w każdej potrzebie. Najwyższą karą za nieobecność był obowiązek codziennego, pięciokrotnego uczestniczenia w obrządku w meczecie i pozostawania pod ciągłą obserwacją policji. Kara ta trwała osiemnaście miesięcy. Obowiązek pięciokrotnego przychodzenia do świątyni nie był związany z miejscem zamieszkania. Zdarzało się, że delikwent spędzał cały dzień na chodzeniu 'w te i nazad' od domu do meczetu, jeśli mieszkał dalej na przedmieściu. Oczyście ścisłej kontroli policji.  
Bogacze mogli się wykupić łapówkę wręczoną odpowiedniej osobie. Dla biednych nie było wyjścia. 

Warunki życia w Sudanie za czasów Mahdystów pięknie opisał austriacki misjonarz w książce udostępnionej w sieci:
Ten Years' Captivity in the Mahdi's Camp 1882-1892
From the Original Manuscripts of Father Joseph Ohrwalder

Late Priest Of The Austrian Mission Station At Delen, In Kordofan
By
Major F. R. Wingate, R.A.
1892  (ok. 2 Mb)
pod adresem:
http://www.gutenberg.org/files/32875/32875-h/32875-h.htm

[QZE07::92];QCB28::149]
w sieci: 24.7.2010; Nr 2479

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter