Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2476
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXXXVII)

.

komitety / committees

 

 "Komitet - grupa osób, które w pojedynkę nic nie potrafią zrobić, ale jako grupa decydują, że nic nie da się zrobić."
"Committee--A group of men who individually can do nothing
but as a group decide that nothing can be done."

 Fred Allen


 "Jeśli chcesz określić, jednym słowem, dlaczego ludzkość nie zrealizowała, i nigdy nie zrealizuje swego pełnego potencjału, 
tym słowem będzie 'zebrania'."
"If you had to identify, in one word, the reason why
the human race has not achieved, and never will achieve,
its full potential, that word would be 'meetings'."

 Dave Barry


 "Komitet to ślepy zaułek, do którego zwabia się idee i po cichu ukręca się im łeb."
"A committee is a cul-de-sac down which ideas are lured
and then quietly strangled."

 Sir Barnett Cocks


 "Zebrania są niezastąpione jeśli niczego nie chcesz zrobić."
"Meetings are indispensable when you don't want to do anything."

 John Kenneth Galbraith


"Jeśli Kolumb miałby komitet doradczy, 
do dziś pewnie by siedział w porcie."
"If Columbus had an advisory committee,
he would probably still be at the dock."

Arthur Goldberg 


 "Komitet to zwierzę z czteroma tylnymi nogami."
"A committee is an animal with four back legs."

 John le Carre


Ludzie, którzy kochają zebrania, 
nie powinni być za nic odpowiedzialni.
"
"People who enjoy meetings should not be in charge of anything."

 Thomas Sowell


 "Jakikolwiek komitet o najmniejszej choćby użyteczności składa się z osób zbyt zajętych, by uczestniczyć w obradach choćby sekundę dłużej, niż to jest niezbędne."
"Any committee that is the slightest use
is composed of people who are too busy to want to sit on it
for a second longer than they have to."

 Katharine Whitehorn


[QZM04::076];[QEP68::095]
w sieci: 18.7.2010; Nr 2476

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter