Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2475

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Ludwika Amber 

 

RZEKA ŚWIATŁA

Wyruszymy przed wieczorem
małym statkiem papierowym
Wody Ziemi się prześlizną
pod łódeczki dnem
Zostawimy poza nami
pochylone drzew gałęzie
nad wodami tamtych rzek
i wpłyniemy na ocean
poprzez puchy białych mgieł
Świat za nami czy zostanie
jaki był? W niemym krzyku
ludzkie usta, pulsujące głucho skronie
i rękami własne mury
osaczony będzie bił
My wpłyniemy – tacy lotni –
w cichość poza bramę godzin
i nic już nie będzie wkoło
tylko my i szelest łodzi
Czas miniony drzwi otworzy
wprowadzi nas w Rzekę Światła
– i pojmiemy po raz pierwszy
zielonkawy półmrok świata
2000

RIVER OF LIGHT

We shall leave before the evening
in a little paper boat
and the Waters of the Earth shall
glide beneath the hull
We shall leave the trees behind us
and their branches overhanging
waters of those other rivers
and shall float beyond the ocean
through a down of snowy mist
Shall the world we leave continue
as it was? Voiceless crying,
opened mouths, and temples dully throbbing?
With their fists upon walls pounding,
on all sides hemmed in, at bay
We shall float – so weightless – glide in
silence past the gate of hours
where there will be nothing, nothing
only we and swish of water
Time fulfilled the gate shall open
guide us to the Shining River
– for the first time comprehending
the greenish twilight of the world

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p170; w sieci: 18.7.2010; Nr 2475


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter