Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2469

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Adam Mickiewicz 

(1798 - 18550

(POLAK, CHOCIAŻ STĄD...)
z Pana Tadeusza, Księga X

 Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.
1834

(THE POLES, ALTHOUGH RENOWNED...)
from Pan Tadeusz, Book X

The Poles, although renowned they among nations stand
that they more than their lives love their own native land,
each is ready to leave it, run to earth’s frontiers,
in misery and wanderings to spend many years,
fighting mankind and fate, if, while tempest wild blows,
the hope shines that he serves yet his Fatherland’s cause.

Źródło: The Word; Słowo
Two hundred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217]p326; w sieci: 11.7.2010; Nr 2469


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter