Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2468

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Pigułki naukowe - biologia (2)

 
.

Odtworzono podstawowe białko krwi mamutów. Okazuje się, że ma ona zdolność sprawnego wiązania i przenoszenia tlenu w niskiej temperaturze. Ta adaptacja genetyczna zapewne była czynnikiem umożliwiającym mamutom życie w warunkach arktycznych. [QEP80::149]

Wiewiórki nie należą do zwierząt towarzyskich, zawzięcie walczą o pokarm i teren, trudno dopatrywać się u nich altruizmu, a tym bardziej opieki nad sierotami. A jednak. Wiewiórki znają swoich sąsiadów, poznają ich po sygnałach głosowych. Kiedy przez dłuższy czas brak sygnałów od sąsiadów, wybierają się na spenetrowanie terenu. Jeżeli w czasie takiej kontroli znajdą opuszczone oseski, zajmują się nimi jako przybrani rodzice. Tym chętniej zajmują się sierotami, im są bliżej z nimi spokrewnione. Zjawisko opieki nad sierotami znane jest u zwierząt żyjących w tzw rozszerzonych rodzinach. Wiewiórki jednak nie prowadzą tego typu trybu życia. SciDaily QEP81003

Przez dziesięć lat wytężonej pracy, w której było zaangażowanych dwa tysiące badaczy i które kosztowały 2,7 miliarda dolarów, udało się rozszyfrować genom człowieka. Na rozwiązanie tego zadania obecnie wystarczy jedno laboratorium i trzy tygodnie czasu przy kosztach 10.000 $. [QEP81::133]

Wykryto nową grupę białek odgrywających zasadniczą rolę w decydowaniu o długości życia organizmu. Wystarczy zablokować gen odpowiedzialny za syntezę tego białka, aby przedłużyć życie o nawet 30 procent. Mechanizm ten funkcjonuje pod warunkiem, że jest się robakiem obłym. Tymczasem. 
SciDaily 30.6.10

Liczba słowików w Anglii w ciągu ostatnich czterdziestu lat spadła o 91 procent. Jest to największy spadek liczebności ptaków od czasu kiedy zaczęto tego rodzaju badania, z wyjątkiem wróbli mazurków, których liczebność spadła o 93 procent w tym samym czasie. [QEP81::137] Independent 

Pisklęta ziarnojadów uczą się śpiewu od ojca w czasie snu. Mózg ich jest czynny w czasie snu, podobnie jak mózg niemowlaków, które także uczą się słuchając mowy rodziców w czasie snu. [QEP81::136]

Im bardziej strojne samce ptaków, tym bardziej podobają się samiczkom. Przeprowadzono badania jak rzecz przedstawia się sprawa u szczygłów amerykańskich. Zachowanie się pań szczygłowych potwierdza tę regułę. Ale równocześnie stwierdzono, że te najbardziej kolorowe samce gorzej latają niż te skromnie ubarwione. Jak sobie radzi z tym dobór naturalny, trudno powiedzieć. Zwycięzcą powinien być sprawniejszy, ale tak nie jest. Jak u ludzi.. [QEP81::196]

w sieci: 11.7.2010; pig.5; Nr 2468


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter