Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2463
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXV)

.

prawda / truth

 

 "Każda prawda ma dwie strony; i dobrze jest patrzeć na obie, zanim opowiemy się za jedną z nich".
"Every truth has two sides; it is as well to look at both,
before we commit ourselves to either."

 Aesop (ten od bajek)


 "Gdybym miał pełną garść prawdy, 
dobrze bym się zastanawiał jak ją otworzyć."
"If I had my hand full of truth,
I would take good care how I opened it."

 Bernard de Fontenelle


 "Ktokolwiek podejmuje się być sędzią w zakresie prawdy i wiedzy, poniesie klęskę, bogowie go wyśmieją."
"Whoever undertakes to set himself up as judge in the field of truth and knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods."

 Albert Einstein


 "Nie mów znalazłem prawdę, ale raczej znalazłem pewną prawdę."
"Say not, I have found the truth, but rather, I have found a truth."

 Kahlil Gibran


 "Szukaj towarzystwa poszukujących prawdę, 
ale uciekaj od tych, którzy ją znaleźli."
"Seek the company of those who seek the truth,
and run away from those who have found it."

 Vaclav Havel


 "Nigdy głęboka prawda nie była głoszona krzykiem."
"No deep truth has ever been shouted."

 Juan Ramon Jimenez


[QZM04::071];[QEP66::192]
No: xxxx; w sieci:
xxxxxx

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter