Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2457
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXIV)

.

charakter / character

 

 "Człowiek najlepiej pokazuje swój charakter w drobiazgach, 
kiedy się nie pilnuje."
"Men best show their character in trifles,
 where they are not onguard."

 Arthur Schopenhauer


 "Inną skazą ludzkiego charakteru jest to, że każdy chce budować, 
a nikt nie chce zająć się konserwacją."
"Another flaw in the human character is that everybody
wants to build and nobody wants to do maintenance."

 Kurt Vonnegut


 "Każdy człowiek ma trzy usposobienia - to które pokazuje, to które ma, i to które myśli że ma."
"Every man has three characters--that which he exhibits,
that which he has, and that which he thinks he has."

 Alphonse Karr


 "Życie to kamieniołom z materiału którego formujemy charakter, 
rzeźbimy go i wykańczamy."
"Life is a quarry, out of which we are
to mold and chisel and complete a character."

 Johann Wolfgang von Goethe


 "Jest dobrze dla świata, że u większości z nas, około trzydziestki, charakter zestala się jak gips i nigdy już nie mięknie."
"It is well for the world that in most of us, by the age of thirty,
the character has set like plaster, and will never soften again."

 William James


 "Prawie wszyscy mogą znieść przeciwieństwo, 
ale jeśli chcesz sprawdzić charakter człowieka, daj mu władzę."
 "Nearly all men can stand adversity, but if you
want to test a man's character, give him power."

 Abraham Lincoln


[QZM04::067];[QEP63::320]
w sieci 26.6.2010; No 2457

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter