Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2451
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXXXIII)

.

Carl Jung   (2)

(1875 - 1961)


"Na ile możemy określić, jedynym celem ludzkiego istnienia
 jest rozświetlać ciemności samego bytu."
"As far as we can discern, the sole purpose of human existence
is to kindle a light in the darkness of mere being."

"Przez dumę oszukujemy się. Ale gdzieś w głębi, 
popod sumieniem, cichy głos mówi nam, że coś jest nie tak."
  "Through pride we are ever deceiving ourselves.
But deep down below the surface of the average conscience
a still, small voice says to us, something is out of tune."

 "Zetknięcie się dwóch osób podobne jest do 
kontaktu chemikaliów: 
Jeżeli zachodzi jakaś reakcja, transformacja obejmuje obu."
 "The meeting of two personalities is like
the contact of two chemical substances:
if there is any reaction, both are transformed."

 "Uznajemy za szczęśliwych tych, których życie nauczyło  
znosić dolegliwości nie poddając się im."
 "We deem those happy who from the experience of life
have learned to bear its ills without being overcome by them."

"Patrząc w przeszłość z uznaniem widzimy znakomitych nauczycieli, ale wdzięcznością obdarzamy tych, 
którzy wzbudzili w nas ludzkie uczucia. 
Nauczanie to niezbędny surowy matetriał, ale ciepło jest najistotniejsze dla wzrostu rosliny i dla duszy dziecka."
"One looks back with appreciation to the brilliant teachers,
but with gratitude to those who touched our human feelings.
The curriculum is so much necessary raw material,
but warmth is the vital element for the growing plant
and for the soul of the child."

[QZM04::064];[QEP81::017]
w sieci 17.6.2010; No 2451

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter