Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2445
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCLXXXII)

.

Carl Jung

(1875 - 1961)


"Pokaż mi człowieka przy zdrowych zmysłach, a ja ci go uzdrowię."
 "Show me a sane man and I will cure him for you."
 "Nie ma dojścia do świadomości bez bólu."
 "There is no coming to consciousness without pain."
 "Człowiek potrzebuje trudności, są one niezbędne dla zdrowia." 
 "Man needs difficulties; they are necessary for health."
 "Jeśli nie rozumiemy człowieka, 
skłonni jesteśmy uważać go za głupca."
 "If one does not understand a person, 
one tends to regard him as a fool."

 "Nerwica jest zawsze zastępstwem prawdziwego cierpienia."
 "Neurosis is always a substitute for legitimate suffering."
"But który pasuje jednej osobie, uwiera inną;
nie ma recepty na życie pasującej na wszystkie przypadki."
 "A shoe that fits one person pinches another;
there is no recipe for living that suits all cases."

 "Wszystko co irytuje nas u innych 
może prowadzić do zrozumienia nas samych."
 "Everything that irritates us about others
can lead us to an understanding of ourselves."

[QZM04::062];[QEP81::017]
w sieci 12.6.2010; No 2445

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter