Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2444

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Kazimiera Iłłakowicz 

(1892–1983)

BÓG JEST WSZĘDZIE

Nie można tego obejść. Bóg jest wszędzie,
w każdym dziwnym i strasznym obrzędzie.
Wywołuje Go nie tylko modlitw kadzidlany kwiat,
ale szubienica i topór i kat.
Bóg jest w sędzi, który sądzi krzywo,
i w świadku, co przysięga na prawdę fałszywie,
nie może nie być. I to mnie przestrasza.
Bo jeśli w świętym Piotrze, to także w Judaszu,
jeśli w Żydzie zamęczonym niewinnie przez Niemców,
to także w Niemcach tych?... I tak się kręcę
od prawdy do nieprawdy, od kary do zbrodni,
w każdej cząsteczce Boga odnajdując co dnia.
I chce mi się wyciągnąć ręce nad człowiekiem,
i winnym i niewinnym, i małym i wielkim,
i krzyczeć wielkim głosem błagalną przestrogę,
aby sądząc człowieka, nie męczono Boga.
1940 –1954

GOD IS EVERYWHERE

This cannot be avoided: God is everywhere,
in every obscure and revolting affair.
Him not just the flowery incense of prayers attracts,
but also the gallows, the hangman, the axe.
God is in the judge who passes his sentence awry,
in the witness who swears to the truth with a lie,
– because He must be. This is what shocks me right through,
for, if in Saint Peter, then in Judas too;
if in faultless Jew Nazis have caught, gassed and burnt,
then also in those Germans?... I twist and I turn
from truth to the untruth, from conviction to crime,
in all a bit of God I encounter each time.
And I wish to hold my hands up above man’s estate,
the guilty and the guiltless, the small and the great,
and shout, in a loud voice: that the path be not trod,
that when judging the man, you do not punish God.

Źródło: The Word; Słowo
Two hubdred years of Polish poetry,
Dwieście lat poezji polskiej.
Blackheath NSW, Australia, 2010 (za zgodą)

translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::061];[QAB08::217p344; w sieci 12.6.2010; No 2444


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter