Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2440

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Najlepszy bryk do komponowania przemówień i wykładów.

Opracowano uniwersalny podręcznik do komponowania przemówień okolicznościowych, politycznych, a nawet wykładów i kazań.
Z załączonego zestawienia wybieramy z kolumny I słowa wstępne pasujące do okazuj i uzupełniamy je odpowiednim dodatkiem z grupy II, następnie w kolumnie III odnajdujemy motyw pogłębiający samą ideę i obrazujący intelektualną głębię, na koniec z kolumny IV przedstawiamy szerokie, zapładniające perspektywy problemu.
W ten sposób mamy 10.000 okrągłych, głębokich myśli umożliwiających prowadzenie zebrania przez całe czterdzieści godzin. Przydatne szczególnie kiedy nie mamy nic do powiedzenia.

 

Dla gładkości wypowiedzi dodać można jeszcze przed kolumną I zwroty takie jak: 'jak wiadomo', 'jest sprawą jasną dla każdego, że', 'tylko nasi zażarci przeciwnicy mogą (lub nie mogą) sprzeciwiać się..', 'każdy głupiec musi docenić, że', itd. itp.
Za kolumną IV możemy zawsze dodać źródło lub odsyłacz zwalniający nas z odpowiedzialności, np. 'omawiany problem doskonale potwierdzają badania (tu egzotyczne nazwiska amerykańskie, rosyjskie lub japońskie, dobrze też dorzucić chinskie) opublikowane w (tu tytuł jakiejkolwiek książki lub czasopisma, wraz z numerami stron, czasopismo czy książka obcojęzyczna, oczywiście nie musi istnieć). 
Tak uzupełniona wersja doskonale nadaje się do prowadzenia wykładów na wszelkie tematy. Jeśli wymaga tego sytuacja, dodajemy przeźrocza z wykresami i mnóstwem danych. Wyświetlać należy krótko, wtedy każdy wykres pasuje do każdego tematu. Zdjęcia są niebezpieczne, mogą budzić niepotrzebną wścibskość. Chyba że są to zdjęcia ośmieszające adwersarzy.
Metodę tę wielokrotnie widziałem w praktyce na różnych zjazdach a nawet wykładach, a praktykowana jest niezmiennie na zebraniach politycznych. Może bezwiednie, bo talent polityka na tym polega. 
Bardzo łatwo rozszerzyć stosowalność podręcznika do kazań. Wystarczy tylko wstawić odpowiednie hasła religijne do kolumny I, a potem już nawet wielkich zmian nie trzeba...

Materiał dostarczyła Pani Elżbieta Witwicka.
[QZE07::064];[QEP81::018]
w sieci 12.6.2010; No 2440

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter