Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok XI; No 2436

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Jakub Twardowski

Śpieszmy się

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem, nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wcąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak dolfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

Let’s make haste

Let’s make haste loving people they leave us so quickly
just their shoes still remain and the telephone – silent -
only what’s unimportant drags like a cow slowly
the most vital so quick it’s at once at your doorstep
then the silence so normal unbearable really
like chastity which simply is born of despairing
when we keep thinking of one and live on without him

Don’t be sure you have time for no sureness is certain
like good fortune it deadens more sensitive natures
it arrives at the same time as pathos and humour
like two passions each weaker than any one passion
they leave fast they grow dumb like a thrush in July
like a sound somewhat clumsy or bow offered stiffly
they must close both their eyes so they see more distinctly
although there’s greater risk in a birth than a dying
our love’s never sufficient and always belated

Do not write of this often but write it forever
and you’ll be like a dolphin undaunted and gentle

Let’s make haste loving people they leave us so quickly
and even when not leaving not always returning
and you never know whether when talking of loving
is your first love the last one or last one the first love


translated by:

Marcel Weyland (Sydney)
marcel.weyland@bigpond.com

[QZM04::057]; No 2436; w sieci 4.6.2010


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter