Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2434

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Trujące żebra traszki.

Hiszpańskie traszki Pleurodeles waltl posługują się dosyć makabryczną bronią w chwili zagrożenia. Wiele zwierząt zwiększa wymiary ciała na bardziej okazałe dla straszenia przeciwnika. 

Traszki robią to przez ustawienie żeber pod znacznie większym kątem w stosunku do kręgosłupa, przy tym żebra zakończone są ostrymi szpikulcami. Tak nastroszone żebra nie mieszczą się w skórze i koniuszki ich wychodzą na zewnątrz poprzez przebicia. W ten sposób zwierzak staje się bardzo kolczasty. Nie dość na tym. Wystające końce żeber natychmiast pokrywają się jadem wydzielanym przez skórne gruczoły jadowe. Jak zagrożenie minie szczęśliwie dla traszki, a zdarza się to dosyć często, żebra cofają się na swoje miejsce i podziurawiona skóra zabliźnia się. Następne zagrożenie prowadzi do nowego przebicia skóry, ale zwierzak nic sobie z tego nie robi. Płazy znane są ze swoich zdolności regeneracyjnych. 

BBC
[QEP07::063];[QEP80::206]

No 2434; w sieci 4.6.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter