Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2432

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Tlenek wodoru.

Jeden z projektów prowadzonych w ramach Greater Idaho Falls Science Fair, (1997) prowadzonych przez ucznia szkoły średniej polegał na zbieraniu podpisów pod apelem
następującej treści:

Domagamy się ściślej kontroli lub zupełnego zakazu używania 
tlenku wodoru. 
Żądanie nasze motywujemy następującymi faktami naukowymi:

1. Tlenek wodoru powoduje nadmierne pocenie się i wymioty;
2. Jest podstawowym składnikiem kwaśnego deszczu (acid rain);
3. W stanie gazowym powodować może poważne poparzenia;
4. Przypadkowa inhalacja może spowodować śmierć;
5. Przyczynia się bardzo do erozji gleb;
6. Obniża sprawność działania hamulców samochodowych;
7. Znajduje się w tkankach rakowych osób śmiertelnie chorych na raka.

Spośród 50 osób, którym przedstawiono ten apel, 43 podpisały natychmiast, 6 osób było niezdecydowanych, jedna wiedziała, że tlenek wodoru to woda i odmówiła podpisu.
Uczeń dostał pierwszą nagrodę Science Fair. Projekt nosił tytuł:
'Jakimi jesteśmy naiwniakami'.


Dihydrogen monoxide.

A freshman at Eagle Rock Junior High won first prize at the Greater Idaho Falls Science Fair (1997).  In his project he urged people to sign the following petition: 

We demand strict control or total elimination of the chemical 'dihydrogen monoxide.' 
And for plenty of good reasons, since it can:

1. cause excessive sweating and vomiting; 
2. it is a major component in acid rain;
3. it can cause severe burns in its gaseous state; 
4. accidental inhalation can kill you; 
5. it contributes to erosion; 
6. it decreases effectiveness of automobile brakes;
7. it has been found in tumors of terminal cancer patients.

He asked 50 people if they supported a ban of the chemical. Forty-three said yes, six were undecided, and only one knew that the chemical was water. The title of his prize winning project was, 'How Gullible Are We?'

KWiQU
[QZE07::059];[QPU01-044];[RIR40-053]

No 2432; w sieci 4.6.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter