Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2430
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCLXXIX)

.

odwaga / courage (2)

 

"Odwagę słusznie uważa się za najważniejszą cechę człowieka, ponieważ jest to cecha gwarantująca wszystkie inne."
"Courage is rightly esteemed to be the first of human qualities
because it is the quality which guarantees all others."

Winston Churchill


 "Odwaga to cecha tak niezbędna dla cnoty, ceniona jest zawsze, nawet gdy powiązana jest z występkiem."
"Courage is a quality so necessary for maintaining virtue,
that it is always respected, even when it is associated with vice."

Dr. Samuel Johnson


"Odwaga to drabina po której wspinają się wszystkie inne cnoty."
"Courage is the ladder on which all the other virtues mount."

Clare Booth Luce


 "Odwaga to odporność na strach, 
opanowanie strachu - nie brak strachu."
"Courage is resistance to fear, 
mastery of fear--not absence of fear."

Mark Twain


"Odwaga to być śmiertelnie przestraszonym, 
a jednak zdolnym do podejmowania czegoś."
"Courage is being scared to death--and saddling up anyway."

John Wayne


[QZM04::056];[QEP66::046]
No 2430; w sieci 4.6.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter